Voorwaarden

Artikel 1:

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde boekingskosten de bedragen verschuldigd volgens artikel 2.

Artikel 2:

a: bij annulering tot 49 dagen voor de dag van vertrek: kosteloos*; 
b: bij annulering vanaf de 49ste dag (inclusief ) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom; 
c: bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief ) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; 
d: bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief ) tot de dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom; 
e: bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Artikel 3:

Als u een annuleringsverzekering via TwinTours heeft afgesloten zijn deze annuleringskosten te allen tijde verschuldigd, ook bij de in Artikel 2a kosteloze annulering genoemde optie, daar deze door ons ook afgedragen dient te worden. In de Artikel 2a genoemde optie is men echter geen percentage van de reissom verschuldigd.

Artikel 4:

In geval geen annulering plaatsvindt, maar u iemand anders in uw plaats wil laten reizen is artikel 5 van toepassing.

Artikel 5:

Lid 1: Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • 
a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
  • b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, in ieder geval zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
  • c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen vervanging;
  • d: de reisorganisator zal € 25,- wijzigingskosten in rekening brengen.

Lid 2: De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Lid 3: Voor het wijzigen van reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Artikel 6:

De reisorganisator biedt u de mogelijkheid binnen 7 dagen na het boeken van de reis, onder voorwaarde dat de reis nog geen aanvang heeft genomen, een annuleringsverzekering te sluiten.

Artikel 7:

De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis, te melden.

* Bij telefonische annulering krijgt u altijd een schriftelijke bevestiging van uw annulering. Ontvangt u die niet, dan dient u zelf binnen 2 dagen na uw annulering opnieuw contact met ons op te nemen.

knv_logoOp al onze diensten zijn van toepassing de vervoer- en reisvoorwaarden van KVN Busvervoer, gedeponeerd onder de laatste versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag.

 

Download hier de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer

Leuke dag gehad met TwinTours?
Laat het ons weten!

We kunnen het natuurlijk nooit alleen. Daarom hechten we veel waarde aan jouw mening! Dat motiveert ons om altijd het maximale uit onszelf te halen…